Sabtu, 02 Februari 2013

POTRET DIRI PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMPN 2 CIMALAKAKepala Sekolah
YAYA SUNARYA ATMANA, S.Pd.
Kepala Sekolah

Drs. EDDI SUKANDAR
Wakasek Kurikulum

RENI WIDIANTI, S.Pd.
Staf Kurikulum
CUCU RATNAYU, S.Pd.
Staf Kurikulum

 ASEP HARTONO, S.Pd. M.M.Pd.
Wakasek Kesiswaan
ENCANG PATRAN, S.Pd
Pembina OSIS

 HENI SURYANI, S.Pd.
Staf Kesiswaan

LALAN, S.Pd.
Staf Kesiswaan

 MAMAN SULAEMAN, S.Pd
Wakasek Humas
ATIN TURYATIN, S.Pd.
Staf Humas
RAGEN GUNAWAN, M.Pd.
Wakasek Sarana Prasarana

YAYAH ROKAYAH, S.Pd
Staf Sarana Prasarana

 Drs. NANA JUANA, M.M.Pd.
Wakasek SMP TERBUKA
YETI SULASTRI, S.Pd.
Laboran
ROSTATI SUKARJO, S.Pd.
Ka. Perpustakaan

EEM ROHAEMI K, S.Pd  M.Si
Koordinator BP/BK

 RADI SYUKUR, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran B. Inggris


IPIT NURYANA, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran B. Indonesia


ADE YAN YAN, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran PKn


DODOY RUMDAYAH, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran IPS

AI YUYUN, A.Md
Guru Mata Pelajaran IPS

 
Rd. NANANG KASWARA, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran Matematika

 MAMAN BUDIANTO, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran IPS

AI MELLY, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran TIK

 ABDUL KUDUS, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran PAI

SUSI ROSDIANA, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran Seni Budaya

ONI SYAHRONI, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran PAI

 ACHMAD AFFANDI, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran PKn

USULUDIN LATIF, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran IPA

 YATI ROCHAYATI, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran PLH

ENANG KUSDIANA, A.Md.
Guru Mata Pelajaran IPA 

JEJEN, A.Md.
Guru Mata Pelajaran Penjaskes

IKA WARTIKA
Guru Mata Pelajaran Matematika

DERI GUSTIRA, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran TIK

 NINING SARININGSIH, S.E.
Guru Mata Pelajaran IPS

 RINRIN TRESNAWATI, S.Pd.
Guru Mata Pelajaran IPA

JUJU JUNAEDI. S.Ag.
Guru Mata Pelajaran PAI


YENI HERLIANI
Kaur Tata Usaha

KUSWARA
Pelaksana Bid. Kepegawaian dan Keuangan

II SUTIRAH
Pelaksana Bid. Kesiswaan

ACA SETIAWAN
Pelaksana Bid. Kurikulum dan Tikrey

ELLYSA
Administrasi Umum dan Tikrey

NIA KURNIAWATI
Pelaksana Pembantu Kesiswaan

 HENDI ROHENDI
Pelaksana Pembantu Kesiswaan

  SUNARDI
Pelaksana Bid. Sarana Prasarana dan Inventarisir 

JAJANG HERMAWAN
Pembantu Pelaksana Urusan Lingkungan

BENI
Pembantu Pelaksana Urusan Lingkungan

YAYAN MARYANA
Pembantu Pelaksana Urusan Keamanan

ASEP DAYAT
Pembantu Pelaksana Urusan Keamanan

LOGO SMPN 2 CIMALAKA SUMEDANG